Jak vyměnit iPhone

Výměna iPhone je velmi jednoduchá. Postupujte podle těchto kroků:

1. Připravte si potřebné nástroje. K provedení výměny budete potřebovat šroubovák nebo nástroj pro otevření zadního krytu iPhone.

2. Odstraňte zadní kryt. Ujistěte se, že jej odstraňujete opatrně.

3. Odpojte baterii. Připojte se k baterii a postupujte podle obrazovky, abyste ji mohli bezpečně odpojit.

4. Odstraňte starý iPhone. Ujistěte se, že vyjmujete pouze starý iPhone.

5. Nainstalujte nový iPhone. Vložte nový iPhone do zadního krytu a ujistěte se, že je správně zapojen.

6. Nainstalujte baterii. Znovu se připojte k baterii a postupujte podle obrazovky, abyste ji mohli bezpečně nainstalovat.

7. Připevněte zadní kryt. Opět postupujte opatrně.

8. Zkontrolujte funkčnost nového iPhone. Ujistěte se, že je vše správně nainstalováno a funguje.

Váš iPhone je nyní vyměněn.