Proč je atom elektricky neutrální?

Atom je elektricky neutrální, protože se jeho pozitivní náboj pohybující se ve vnitřních vrstvách atomu rovná jeho negativnímu náboji na jeho povrchu. Tento jev je způsoben tím, že atomy jsou tvořeny protony, které mají pozitivní náboj, a elektrony, které mají negativní náboj. Protony se nacházejí v atomovém jádru a elektrony se obíhají kolem jádra. Protože počet protonů v atomu se rovná počtu elektronů, atomy jsou elektricky neutrální.