Proč je Izrael v Evropě?

Proč je Izrael v Evropě?

Izrael je nyní součástí Evropy, i když jeho hranice jsou geograficky umístěny v Asii. Izrael je členskou zemí Rady Evropy a dlouholetým hostem na mezinárodní scéně. Tento stav je výsledkem mnoha historických a politických událostí.

Historicky se Izrael vyvinul jako součást evropského kulturního prostředí. To bylo dále podporováno římskou okupací, která se uskutečnila v prvním století našeho letopočtu. V té době byly evropské vlivy a kultura silně zakořeněny v izraelském prostředí.

V pozdějších obdobích izraelských dějin byly evropské vlivy a zájmy zastoupeny zejména v době britské mandátní správy zahájené v roce 1917. Britské mandátní správy vedlo k izraelskému vyhlášení nezávislosti v roce 1948, které bylo schváleno v Radě bezpečnosti OSN a podporováno většinou evropských zemí.

V dnešní době Izrael hraje klíčovou roli na mezinárodní scéně. Jeho právní systém je vybudován na evropských právních tradicích, což je dáno jeho britskou mandátní správou. Izrael je také členskou zemí Rady Evropy, která je mezinárodní organizací sídlící v Evropě, která se zabývá ochranou lidských práv, demokracie a právního státu. Izrael také spolupracuje s Evropskou unií na různých politických, ekonomických a kulturních úrovních.

Izrael tedy bývá obecně přijímán jako součást evropského kontinentu a jeho historická, politická a kulturní spojitost s Evropou je pro něj důležitou součástí.