Jak se správně chovat v lese

V lese je důležité udržovat si respekt k prostředí, aby se zachovala jeho krása a příroda byla chráněna. Při návštěvě lese je nutné dodržovat následující pokyny:

1. Nechovejte se v lese hlučně ani bujarě.

2. Není povoleno zasahovat do ekosystémů, aniž byste získali souhlas od odpovědných osob.

3. Nenechávejte po sobě žádný odpad.

4. Zdržujte se vstupu do soukromých oblastí bez souhlasu majitele.

5. Respektujte veškerá opatření a pokyny, které jsou k dispozici ve formě cedulí a upozornění.

6. Respektujte a chraňte veškerou přírodní faunu a flóru.

7. Nezapomeňte si brát všechny důležité věci s sebou, jako je voda a jídlo, abyste se postarali o své zdraví a bezpečnost.

8. Nenoste s sebou otevřený oheň nebo žádné zbraně.

9. Udržujte si po celou dobu čisté a uklizené okolí.

10. Nezapomeňte si vzít se sebou lékárničku a další nezbytné věci.

Dodržováním těchto pokynů můžete přispět k ochraně lesa a užít si pohodlnou a bezpečnou návštěvu.