Jak zjistit kredit

1. Navštivte webovou stránku, která poskytuje informace o kreditu.

2. Zadejte potřebné informace (jméno, adresu, číslo účtu atd.)

3. Zvolte možnost zobrazení kreditního stavu.

4. Sledujte pokyny na obrazovce a postupujte podle nich.

5. Poté se zobrazí informace o vašem kreditním stavu.

6. Ujistěte se, že informace jsou správné a aktuální.

7. V případě potřeby kontaktujte finanční instituci, která poskytuje informace o kreditu.