Proč je moře slané

Proč je moře slané?

Moře je slané kvůli procesu solného převzetí, který probíhá mezi mořskou vodou a jejími okolními vlivy. Solné převzetí se zahájí vodou z potoků, řek a jezer, která obsahuje minerály a ionty přenášené ze země. Když se voda dostane do moře, sloučeniny, jako jsou chlorid sodný a hořčík, se přidají k mořské vodě. Solné převzetí se také děje v důsledku odpařování mořské vody. Když se voda odpaří z mořského povrchu, odstraní se část vody, ale ne odstraní se část jejího solného obsahu. Jak se odpařování nahromadí, solný obsah mořské vody se zvyšuje. Voda, která se dostává do moře z potoků, řek a jezer, také přispívá k tomu, že moře je slané.