Jak třídit odpad

1. Nejdříve si seřaďte odpad do čtyř kategorií. Třídění se provádí na papír, plasty, sklo a nápoje a bioodpad.
2. Uložte odpad do odpovídajících popelnic. Papír do modré, plasty do černé, sklo do zelené a bioodpad do žluté.
3. Některé oblasti mají další konkrétní pravidla. Zkontrolujte obecní webové stránky, abyste se o nich dozvěděli.
4. Ujistěte se, že jste vyplnili všechny popelnice správně před jejich vynesením. To pomůže úřadům lépe zpracovat odpad.
5. Udržujte všechny popelnice uzavřené a zabraňte znečištění prostředí.
6. Některé oblasti mohou vyžadovat, abyste si objednali svoz odpadu. Zkontrolujte obecní webové stránky, abyste se o tom dozvěděli.
7. Udržujte své prostředí čisté a bez nepořádku.

Třídění odpadu je důležitou součástí života v naší společnosti. Správné třídění může snížit množství odpadu, které je vyhozeno do přírody. Je důležité si uvědomit, že každý z nás může přispět ke zlepšení životního prostředí.