Jak uvázat šálu

1. Umístěte si šálu na krk.
2. Svažte jeden konec šály přes druhý, tak aby oba konce vycházely ze stejné strany.
3. Proveďte otočku kolem krku, tak aby oba konce vycházely z opačných stran.
4. Svažte druhý konec šály přes první.
5. Ujistěte se, že šála je pevně uvázaná a že je pohodlně umístěna okolo krku.