Jak zjistit nástup trestu

Krok 1: Zjistěte, zda byl ustanověn trest. Trest bývá obvykle ustanověn soudním rozhodnutím.

Krok 2: Identifikujte typ trestu. Existuje mnoho druhů trestů, jako je například podmíněné propuštění, nepodmíněný trest, zkušební doba a podmíněné zpoždění.

Krok 3: Zjistěte datum, od kterého trest začíná. Ve většině případů začíná trest okamžitě po vynesení soudního rozsudku nebo jiného soudního rozhodnutí.

Krok 4: Přečtěte si soudní rozsudek nebo jiné soudní rozhodnutí, abyste zjistili, zda je stanoveno datum nástupu trestu. Pokud ano, vyhledejte toto datum.

Krok 5: Pokud není stanoveno datum nástupu trestu, zeptejte se svého advokáta nebo právní poradce. Ten by vám měl moci poskytnout další informace o nástupu trestu.