Jak se počítají procenta

1. Procenta jsou v matematice poměrné číslo vyjádřené ve vztahu k jedné stovce.
2. Výpočet procent se provádí pomocí jednoduchého vzorce, který je vztahem mezi požadovanou částkou a celkovou částkou.
3. Pomocí tohoto vzorce můžete vypočítat procentace pomocí následujícího vzorce:
Procenta (%) = (Požadovaná částka / Celková částka) x 100
4. Například, pokud chcete vypočítat procenta z 20 z celkového počtu 100, použijete následující vzorec:
Procenta (%) = (20/100) x 100
5. Náš výsledek bude 20%.