Jak vyměnit struny na ukulele

Výměna strun na ukulele je jednoduchý úkon, který je snadno proveditelný. Následující kroky vás provedou postupně procesem výměny strun na ukulele.

Krok 1: Odemkni mechaniku

Nejprve musíš odemknout mechaniku, aby ses mohl dostat k strunám. Uchop mechaniku oběma rukama a zatáhni za každý z kohoutků směrem ven.

Krok 2: Odstraň struny

Poté můžeš struny postupně odstraňovat. Uchop strunu u konců, kam jsou připojeny na mechanice, a vyjmi je po jedné.

Krok 3: Nastav nové struny

Nyní můžeš nastavit nové struny. Ujisti se, že koncové části jsou pevně připojeny na mechaniku a poté je můžeš otočit do požadovaného tónu.

Krok 4: Zkontroluj napětí strun

Když už máš nové struny nastavené, je důležité zkontrolovat, jestli jsou nastaveny správně. Zatlač struny směrem dolů a ujisti se, že jsou pevné, ale ne příliš.

Krok 5: Zavři mechaniku

Nakonec můžeš zavřít mechaniku. Uchop kohoutky a zatáhni za ně směrem dolů, aby se zabránilo odskakování strun.

Výměna strun na ukulele je snadno proveditelný úkon. Pokud postupujete podle výše popsaných kroků, měli byste být schopni vyměnit struny na svém ukulele během několika minut.