Jak dlouho inhalovat

Inhalace je léčba, která může pomoci ulevit od symptomů, jako je kašel a dýchací potíže. Abyste dosáhli maximálního účinku, je důležité inhalovat po dobu 10 až 15 minut. Pokud inhalujete léky, je důležité přečíst si návod k použití a dodržovat pokyny lékaře. Před inhalací je důležité si důkladně umyt ruce a obličej. Zajistěte, abyste byli v klidu a vydechujte pomalu při inhalaci.