Jak se správně chovat v divadle

Správné chování v divadle je důležité pro komfort všech diváků. Představení mohou být narušeny nespolečenskými nebo rušivými chováním. Především je důležité, abyste byli ticho po celou dobu představení. Chování, jako je mluvení, smích nebo telefonování, by mělo být omezeno na minimum. Při používání mobilních zařízení byste měli zajistit, aby byl displej ztlumený nebo vypnutý. Dále je důležité, abyste si dbali na úctu k ostatním. Nezapomeňte, že některé pohyby, jako je hlasité cestování po hledišti, by měly být vyloučeny. Měli byste se také vyhnout opuštění a vstupu do divadla během představení. Pokud je to nutné, zkuste to udělat co nejtišeji. Při odchodu z divadla byste měli být stejně tichí jako během představení. Pokud budete dodržovat tyto zásady, pomůžete učinit z vaší zkušenosti v divadle co nejpříjemnější.