Jak vyměnit autobaterii

1. Připravte si nářadí a materiály:
• Šroubovák
• Automobilová baterie
• Kabelové svorky
2. Odpojte negativní (černou) svorku baterie. Ujistěte se, že neleží na kovové části motoru.
3. Odpojte kladnou (červenou) svorku baterie.
4. Odstraňte starou baterii z auta.
5. Dezinfikujte svorky a kabely baterie.
6. Připojte novou baterii a opatrně ji usaďte na své místo.
7. Připojte kladnou (červenou) svorku baterie.
8. Připojte zápornou (černou) svorku baterie.
9. Ujistěte se, že obě svorky jsou pevně připevněny.
10. Zkontrolujte, zda všechny svorky jsou pevně připevněny a zda jsou žádné z nich nedotčeny kovovými částmi motoru.
11. Zkontrolujte, zda je baterie dobře upevněna na svém místě.
12. Spusťte motor a zkontrolujte, zda funguje správně.