Jak chytit myš

1. Připravte si past na myš. Je důležité, abyste vybrali past správné velikosti a typu, abyste mohli úspěšně chytit myš.
2. Umístěte past na místo, kde se myši často vyskytují.
3. Nastavte past tak, aby myši, které do něj vstoupí, nemohly uniknout.
4. Kontrolujte past denně, jestli se v ní nevyskytuje myš.
5. Pokud je myš v pasti, bezpečně ji vyjměte a zlikvidujte.
6. Abyste zabránili dalšímu výskytu myší, uzavřete všechny otvory, kterými by mohly myši vstoupit do místnosti.