Proč je kyslík těžší než vzduch

Kyslík je těžší než vzduch kvůli jeho hustotě. Kyslík je složkou vzduchu, ale je o něco silnější. Kyslík je složený z dvou atomů, zatímco vzduch je složený z více atomek. Tato hustota kyslíku dělá jeho hmotnost vyšší než hmotnost vzduchu.

Kromě toho má kyslík další atributy, které ovlivňují jeho hustotu. Kyslík je méně kompaktní než vzduch, což znamená, že jeho molekuly jsou více rozptýlené. Kyslík má také nižší teplotní bod, což znamená, že se snadněji mění z kapalného na plynný stav. Tyto faktory dohromady způsobují, že kyslík je těžší než vzduch.