Jak vyměnit inkoust v tiskárně

1. Před výměnou inkoustu v tiskárně se ujistěte, že je tiskárna vypnutá.
2. Otevřete boční panel tiskárny a najděte inkoustovou kazetu.
3. Uvolněte starou inkoustovou kazetu a vyjměte ji.
4. Nainstalujte novou inkoustovou kazetu do tiskárny.
5. Poté, co je nová inkoustová kazeta správně nainstalována, zkontrolujte, zda je inkoustová kazeta správně vložená.
6. Ujistěte se, že všechny kabely jsou správně připojeny.
7. Nakonec zapněte tiskárnu a zkontrolujte, zda tiskárna správně funguje.