Jak zjistit řidičské body

1. Navštivte webovou stránku Ministerstva dopravy ČR (www.mdcr.cz).
2. Klikněte na odkaz „Řidičské průkazy“ a vyberte „Řidičské body“.
3. Vyberte „Dotaz na záznamy a body“.
4. Zadejte své údaje, které zahrnují rodné číslo, jméno, příjmení a datum narození.
5. Potvrďte svůj požadavek tím, že kliknete na „Odeslat“.
6. Na webové stránce se objeví informace o vašem stavu řidičských bodů.