Jak vyměnit řidičský průkaz

Výměna Řidičského Průkazu

1. Připravte si své dokumenty:

• Platný řidičský průkaz

• Fotokopie dokladu totožnosti

• Fotokopii potvrzení o zaplacení správního poplatku

2. Návštěva registračního úřadu:

• Navštivte příslušný registrační úřad ve vašem místě bydliště.

• Ujistěte se, že jste si přinesli potřebné dokumenty.

3. Podání žádosti:

• Na registračním úřadě podáte žádost o výměnu řidičského průkazu.

• Zde budete muset předložit všechny potřebné dokumenty.

4. Vyčkejte na odpověď:

• Registrační úřad zkontroluje žádost a dokumenty.

• Po schválení žádosti vám bude vydán nový řidičský průkaz.