Jak zjistit trvalé bydliště

1. K zjištění trvalého bydliště je nutné vyplnit formulář žádosti o výpis z evidence obyvatel.
Formulář lze získat na informačním webu nebo na příslušném obecním úřadě.

2. Formulář je třeba vyplnit s požadovanými údaji osoby, jejíž trvalé bydliště je třeba zjistit.

3. Formulář je třeba předložit na příslušném obecním úřadě, kde se požadavek vyřídí.

4. Po vyřízení požadavku obdržíte výpis z evidence obyvatel, který bude obsahovat informace o trvalém bydlišti dané osoby.