Jak opravit dveře

Krok 1: Před opravou dveří se ujistěte, že je vypneta elektrická energie.

Krok 2: Vyvarujte se použití síly, pokud je to nutné, použijte jemnou sílu.

Krok 3: Zkontrolujte, zda jsou dveře poškozeny a zda jsou vyřazeny.

Krok 4: Pokud je to nutné, opravte poškozenou část dveří.

Krok 5: Pokud to není nutné, použijte klíčky a utažením šroubů utáhněte dveře.

Krok 6: Pokud je to nutné, namontujte novou madlo na dveře.

Krok 7: Ujistěte se, že dveře jsou správně zavřené.

Krok 8: Zkontrolujte, zda se dveře otevírají a zavírají bez použití síly.

Krok 9: Pokud je to nutné, přizpůsobte dveře potřebám.

Krok 10: Uložte si veškeré nářadí, které jste použili k opravě dveří.