Kde pramení Labe

Kde pramení Labe?

Labe je největší řeka v České republice. Jeho pramen se nachází na území Krkonošského národního parku v Královéhradeckém kraji. Točí se na návrší Studetník, která je součástí vrchu Smrk, nedaleko města Jilemnice. Ze Smrku vyvěrá Labe jako malý potůček, který se postupně mění v poměrně širokou a hlubokou řeku.