Jak vyčistit troubu

Krok 1: Připravte se na čištění trouby. Před čištěním trouby si vezměte ochranné rukavice, brýle a respirátor.

Krok 2: Otevřete dvířka trouby a vyjměte všechny vnitřní části, jako jsou rošty, plechy na pečení nebo podložky. Očistěte vnitřní části pomocí mycího prostředku a vody.

Krok 3: Vyčistěte stěny trouby pomocí hadříku namočeného v mycím prostředku nebo v roztoku octa a vody.

Krok 4: Očistěte i dvířka trouby.

Krok 5: Vyčistěte vnitřek trouby pomocí myčky na nádobí nebo mopu.

Krok 6: Před zapojením trouby zkontrolujte, zda je vnitřek trouby suchý.

Krok 7: Troubu zapněte na nejvyšší teplotu a nechte ji běžet asi 15 minut.

Krok 8: Po vychladnutí trouby ji opět vyčistěte a umyjte vnitřní části.

Krok 9: Troubu na konci vyčistěte do sucha.

Krok 10: Troubu opět zapojte a připravte se na pečení.