Jak se dostat do BIOSu

Přístup do BIOSu (Basic Input/Output System) je klíčovým krokem při spouštění počítače a nastavení některých jeho funkcí. Následující kroky vám pomohou dostat se do BIOSu:

1. Restartujte počítač.
2. Po vyvolání obrazovky POST (Power On Self-Test) stiskněte klávesu pro vstup do BIOSu. Tuto klávesu najdete na obrazovce, obvykle se jedná o klávesu ‘Delete’, ‘F2’ nebo ‘F1’.
3. Můžete také využít klávesovou zkratku, která je často uvedena v dolní části obrazovky.
4. Po stisknutí příslušné klávesy se zobrazí okno BIOS Setup Utility.
5. Nyní se můžete pohybovat po menu pomocí kláves ‘šipka nahoru’ a ‘šipka dolů’, pro potvrzení volby použijte klávesu ‘Enter’.
6. Pro zpětný postup použijte klávesu ‘Backspace’ nebo klávesovou zkratku ‘ESC’.
7. Pro uložení aplikovaných změn stiskněte klávesu ‘F10’.
8. Poté se objeví okno ‘Save Changes and Exit’ a vy jen stiskněte ‘Enter’.

Váš počítač se poté restartuje a je připraven k práci.